Hoe werkt de wichelroede

Lees het onderstaande door, over hoe wichelroeden werken en waarom iedereen het kan!

 

 

1. Neem de korte zijden van de allemansroede in uw handen, maar houdt deze los in u handpalm zodat ze heel gemakkelijk kunnen draaien. Niet met u duim de roede aandrukken. Bij de vrij draaiende kunt u gewoon de mantelbuis vast houden.

 

 

2. Let er op dat de lange zijden bijna horizontaal evenwijdig naar voren wijzen. De rondingen aan de voorkant moeten iets naar beneden wijzen. Dit geldt ook voor de vrij draaiend.

3. De duimen mogen de lange zijden niet raken.
4. Houd uw bovenarmen tegen uw lichaam, de onderarmen horizontaal. 
5. Loop langzaam en houd uw ogen op de roeden gericht.
6. Zorg ervoor dat u de roede op geen enkele manier met de vingers manipuleert.

 

7. Visualiseer het op te sporen doel. 

8. De roeden zullen elkaar kruisen boven wat dat gezocht wordt en na het passeren terug de evenwijdige stand innemen. 

9. Herhaal verschillende malen om uw bevinding te bevestigen

10. Wanneer de roeden elkaar kruisen heeft u een bepaalde lijn getroffen, zoals bijvoorbeeld een waterader, een hartmanlijn, of een andere door u gevraagde lijn.  

11. Ga daarna 1 tot 2 meter naar links en rechts van looprichting 1 en doe dezelfde testen in looprichting 2 en 3 parallel aan de eerste lijn.

12. Op deze manier kun je 3 punten van de ader vastleggen door  een denkbeeldige rechte lijn trekken over deze punten van lijn 1,2 en 3 waar de waterader zich kruist en nu weet u waar en hoe de waterader loopt. Dit is de standaard manier om alle wateraders of andere lijnen op te sporen.

Hiernaast vind u een schematische weergave